Kullanılabilirlik ve market


Neuromarketing

Göz hareketleri takip teknolojisi ve beyin aktivitesi kayıt sistemi (fNIR) kullanılarak kişilerin satın alma davranışlarının analizi ve yorumlanması sistemidir.