Ticari Bilgiler:

Ticaret Ünvanı: EYESOFT Bilişim Eğitim Yayıncılık İletişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No: 411897

Vergi Dairesi: Maltepe

Vergi Sicil No: 3830448308